Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ШҮҮГЧИЙН ТУСГАЙ САНАЛ

Эрүүгийн хэргийн танхим: 3

Иргэний хэргийн танхим: 3

Захиргааны хэргийн танхим: 11


Тогтоолын дугаар Огноо Илтгэгч шүүгч
001/ХТ2024/00045

2024.03.14

Иргэний хэргийн танхим

Б.Х-ийн нэхэмжлэлтэй, “Э” ХК-д  холбогдох

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Н.Баярмаа

Н.Батзориг
001/ХТ2024/0022

2024.02.19

Захиргааны хэргийн танхим

Т.Ө-ны гомдолтой, Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хяналт шалгалт, зохион байгуулалтын газрын хянан шалгагч М.Тамирт холбогдох захиргааны хэрэг

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Д.Мөнхтуяа

М.Батсуурь
001/ХТ2023/00144

2023.06.27

Иргэний хэргийн танхим

Д.Ж-ийн нэхэмжлэлтэй, “У И” ХХК-д холбогдох иргэний хэрэг

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Н.Баярмаа

Д.Цолмон
001/ХТ2023/0040

2023.05.22

Захиргааны хэргийн танхим

А.У, Г.О, О.А нарын нэхэмжлэлтэй, Монголын Хуульчдын холбооны Хуульчийн Мэргэжлийн шалгалтын асуудал эрхэлсэн хороонд холбогдох захиргааны хэрэг

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: П.Соёл-Эрдэнэ Шүүгч: Ц.Цогт

П.Соёл-Эрдэнэ
001/ХТ2023/0019

2023.03.20

Захиргааны хэргийн танхим

“М а” ХХК-ийн гомдолтой, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын улсын ахлах байцаагч С.Г-т холбогдох захиргааны хэрэг

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Г.Банзрагч

Г.Банзрагч
47

2023.03.09

Эрүүгийн хэргийн танхим

Д.Т-д холбогдох эрүүгийн хэрэг

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Б.Амарбаясгалан

М.Пүрэвсүрэн
166

2022.11.09

Эрүүгийн хэргийн танхим

Ч.Хүрэлбаатар, Б.Энхнасан нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Д.Эрдэнэбалсүрэн

Б.Амарбаясгалан
112

2022.06.08

Эрүүгийн хэргийн танхим

Б.Б-т холбогдох эрүүгийн хэрэг

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Ч.Хосбаяр

Б.Батцэрэн
001/ХТ2019/00210

2021.12.23

Иргэний хэргийн танхим

“Г...” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Хадгаламжийн даатгалын корпораци” сан-д холбогдох

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Д.Цолмон

Д.Цолмон
001/ХТ2020/0235

2020.06.17

Захиргааны хэргийн танхим

Хурлын тогтоол

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Д.Мөнхтуяа

Б.Мөнхтуяа
88

2020.02.19

Захиргааны хэргийн танхим

Хурлын тогтоол

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Г.Банзрагч

Г.Банзрагч
001/ХТ2020/0040

2020.01.20

Захиргааны хэргийн танхим

Хурлын тогтоол

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Д.Мөнхтуяа

Г.Банзрагч
43

2016.04.25

Захиргааны хэргийн танхим

Хурлын тогтоол

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Д.Мөнхтуяа

Д.Мөнхтуяа
293

2015.10.26

Захиргааны хэргийн танхим

Хурлын тогтоол

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Д.Мөнхтуяа

Д.Мөнхтуяа
210

2015.09.28

Захиргааны хэргийн танхим

Хурлын тогтоол

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Д.Мөнхтуяа

Д.Мөнхтуяа
18

2015.01.26

Захиргааны хэргийн танхим

Д.Ариунболдын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Л.Жаргалсайханы нэхэмжлэлтэй, Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Засаг даргад холбогдох захиргааны хэрэг

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: Д.Мөнхтуяа Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: М.Батсуурь

Л.Атарцэцэг
131

2014.06.16

Захиргааны хэргийн танхим

“Х.Ш” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын улсын ахлах байцаагч Г.Энхманлайд холбогдох захиргааны хэрэг

Шүүгчийн тусгай санал, Шүүгч: М.Батсуурь

Д.Мөнхтуяа