Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

A A
  • Монгол Улсын дээд шүүхийн байрны цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир ус, салхивч, агааржуулалтын систем, аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, хөрөнгийн ашиглалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, удирдан зохион байгуулах;
  • Барилга, байгууламж, дэд бүтэц, аж, ахуйн тоног төхөөрөмж, нийтийн зориулалттай тавилга эд хөрөнгийн шаардлагатай урсгал болон их засвар үйлчилгээг зохион байгуулан гүйцэтгэх;
  • Газар, барилга, дэд бүтэцтэй холбоотой төсөл, арга хэмжээ төлөвлөх;
  • Автомашины хэвийн, аюулгүй, бүрэн бүтэн  байдлыг хангаж, шаардлагатай засвар үйлчилгээг тухай бүр гүйцэтгэж, тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээг төлөвлөн зохион байгуулах.
 

д/д

Нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

Мэйл хаяг

1 П.Мөнхдорж Байр ашиглалт, инженер-техникийн албаны дарга  204б 261096 munkhdorj@supremecourt.mn
2 Г.Ган-Од Ашиглалт хариуцсан инженер 204б 261096  
3 Э.Өлзийбаяр Цахилгаанчин      
4 Г.Баясгалан Мужаан      
5 Б.Пүрэвээ Мужаан      
6 Д.Бямбадорж Сантехникийн слесарь      
7 М.Рэнцэндорж Жолооч      
8 С.Баянмөнх Жолооч      
9 Г.Бат-Эрдэнэ Жолооч       
10 Б.Төрбат Жолооч      
11 Н.Баянмөнх Жолооч      
12 Т.Түмэнбаяр Жолооч      
13 Б.Энхтайван  Жолооч       
14 Б.Намдагпэрлий Жолооч