Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ САХИЛГЫН ХЭРГИЙН ТОГТООЛ


Тогтоолын дугаар Огноо Илтгэгч шүүгч
001/СХХШТ2024/0002

2024.02.27

Хяналтын шатны сахилгын хэрэг

Хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх сахилгын хэрэг
Д.Мөнхтуяа
001/СХХТ2023/0005

2023.07.05

Хяналтын шатны сахилгын хэрэг

Хяналтын шатны шүүүх хуралдаанаар хэлэлцэх сахилгын хэрэг
Ц.Цогт
001/СХХШТ2023/0004

2023.06.28

Хяналтын шатны сахилгын хэрэг

Хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх сахилгын хэрэг
Ч.Хосбаяр
001/СХХШТ2023/0002

2023.05.10

Хяналтын шатны сахилгын хэрэг

Хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх сахилгын хэрэг
Ч.Хосбаяр
001/СХХТ2023/0001

2023.04.05

Хяналтын шатны сахилгын хэрэг

Хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх сахилгын хэрэг
С.Батдэлгэр
001/СХХТ2022/0004

2022.12.12

Хяналтын шатны сахилгын хэрэг

шүүгч Н.Д, М.Б, С.Г нарт холбогдох
Б.Мөнхтуяа
0003

2022.11.29

Хяналтын шатны сахилгын хэрэг

Ц.М-д холбогдох сахилгын хэрэг
Б.Батцэрэн
001/сххт2002/0002

2022.11.14

Хяналтын шатны сахилгын хэрэг

Хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх сахилгын хэрэг
Б.Цогт
001/СХХТ2022/0001

2022.11.01

Хяналтын шатны сахилгын хэрэг

**** дүүргийн **** хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч -д холбогдох сахилгын хэрэг
Х.Батсүрэн