Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

П.Одгэрэл

Татварын эрх зүй

Энэ сурах бичигт Захиргааны ерөнхий хууль, Татварын ерөнхий хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль гэсэн гол дөрвөн хуулиудын хоорондын системчлэл, хэрэглээний нэгдмэл аргачлал болон сургалтын арга зүйг хамруулан татварын эрх зүйг бүхэлд нь цогц байдлаар тусгахыг хичээсэн болно

<