Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

"Улсын дээд шүүхийн Тамгын газар", “Эрх зүйн боловсрол академи”

Хэвлэгдсэн он: 2017

“Иргэний хэргийн талаар эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх тухай”