Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

Б.Буянхишиг

Иргэний эрх зүйн тусгай анги

Иргэний эрх зүйн тусгай анги ном нь МУ-ын Иргэний Хуулийн гэрээний эрх зүй, хуулиас үүдэх эрх зүй зэрэг иргэний эрх зүйн тусгай харилцаанд хэрэглэгдэх мэдлэгийг олгоход чиглэсэн.

<