Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Монголын Либерал Ардчилсан нам /МоЛАН/

 

Намын нэр

Монголын Либерал Ардчилсан нам /МоЛАН/

Регистрийн дугаар

8489289

Бүртгэлийн дугаар

8082103218

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

000250905

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

Д.Пүрэвдаваа

/Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 2024.02.23-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./

Хаяг

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жамъян гүний гудамж-4, урд жигүүрийн өрөөнүүд

Утас

11-319747
11-323686
11-323860

Факс

11-319747

Электрон шуудан

delkhul@yahoo.com

Веб сайт

  

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2023.10.02-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 33 дугаар тогтоолоор Монголын Либерал Ардчилсан намын даргаар Б.Өлзийдүүрэнг бүртгэсэн.

2023.07.03-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 29 дүгээр тогтоолоор “Монголын Либерал Ардчилсан намын Бүгд хурлын 2023 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Намын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 005 дугаар тогтоолоор баталсан Монголын Либерал Ардчилсан намын дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт”-ийг улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

1998.05.21-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн хуралдааны 04 дүгээр тогтоолоор “1998.04.19-ний өдрийн МоЛАН-ынанхдугаар Их чуулганы 2-р Бүгд хурлаар Монголын Либерал Ардчилсан намын дүрэм, эхлэлийн баримт бичиг /мөрийн хөтөлбөр/-ийг баталсныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

1998.05.21