Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн Сургалтын хөтөлбөрийн хорооны хуралдаанаар дэмжигдсэн 16 хөтөлбөрийг Шүүхийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.3 дахь хэсэгт зааснаар Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч Шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй зөвшилцөн 2022 оны 24 болон 39 дүгээр захирамжаар тус тус баталлаа.2022 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу эдгээр хөтөлбөрийн сургалтууд зохион байгуулагдана. Хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж харна уу.