Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

A A
  • Шүүхийн хоёр болон олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хамтын ажиллагаа болон төсөл, хөтөлбөрийг үр ашигтай хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах;
  • Эрх бүхий албан тушаалтнуудын гадаад оронд хийх айлчлалыг зохион байгуулах, шүүгч, албан хаагчдыг гадаадын хурал зөвлөгөөн, сургалт, ажлын айлчлалд оролцуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах;
  • Төрийн ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээнд шүүхийн оролцоог хангах, шүүхийн тэмдэглэлт үйл явдал, гадаадын зочин төлөөлөгчдийг хүлээн авах зэрэг ёслолын арга хэмжээг удирдан зохион байгуулах;
  • Шүүхийн даалгавар биелүүлэхтэй холбогдох ажиллагаанд хяналт тавих.

д/д

Нэр

Албан тушаал

Өрөөний 

дугаар

Утасны дугаар

Мэйл хаяг

1.

Д.Тулга

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны албаны дарга

405

263226

tulga@supremecourt.mn

2.

З.Гэрэлмаа

Гадаад ажиллагаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан референт

405

263226

gerelmaa@supremecourt.mn

3.

Н.Басан

Төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

405

263226

basan@supremecourt.mn

4.

Ц.Нямдэлгэр

Эрх зүйн туслалцаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

405

263226

 

5.

Э.Мөнхсүлд

Орчуулагч

405

263226

Munkherkhes0822@gmail.com