Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

A A
 • Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
 • Байгууллагын хэмжээнд мөрдөх дүрэм, журам, хөтөлбөр, стандартын төсөл боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
 • Ерөнхий шүүгчийн захирамж, Тамгын газрын даргын тушаалын эрх зүйн нийцлийг хангах;
 • Гэрээний эрх зүйн асуудлыг хариуцах, эрх зүйн нийцлийг хангах;
 • Хүний нөөцийн бодлого боловсруулах, төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хангалт хийх;
 • Шүүгч, ажилтны шагналын асуудлыг хариуцан зохион байгуулах;
 • Төрийн албан хаагчийн сургалтын болон нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах;
 • Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан зэрэг тайлан мэдээг гаргах;
 • Шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилтны хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг хийх, хөтлөх;
 • Тамгын газрын даргын техник үйл ажиллагаанд туслах, хэвийн ажиллах нөхцөлийг хангах, дотоод ажилтай холбоотой асуудлыг зохион байгуулах;
 • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах;
 • Байгууллагын хэмжээнд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;
 • Номын сангийн ажиллах журам боловсруулах, мөрдөн ажиллах;
 • Номын сангийн техник, тоног төхөөрөмж, карт, бусад бичиг баримт, номын нөөцийг бүрдүүлэх.

д/д

Нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

Мэйл хаяг

1

Д.Ууганбаяр

Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга

405

263139

uuganbayar@supremecourt.mn

2

Б.Энхбат

Бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах референт

104

261099

e.enkhbat@supremecourt.mn

3

Б.Мөнхзориг

Шүүгчийн хараат бус  байдал хариуцсан ахлах шинжээч

104

261099

munkhzorig@supremecourt.mn

4

Б.Дүүрэнжаргал

Мэдээлэл, лавлагаа хариуцсан ахлах шинжээч

-

261698

ba.duurenjargal@supremecourt.mn

5

Б.Бадмарага

Цагаатгал хариуцсан ахлах шинжээч

410

261095

badmaraga@supremecourt.mn

6

Э.Ундрах

Бичиг хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан ахлах шинжээч

101

261544

undrakh@supremecourt.mn

7

Д.Мөнхцэцэг

Тамгын газрын даргын туслах-ахлах мэргэжилтэн

306

261747

munkhtsetseg@supremecourt.mn

8

Б.Уртнасан

Архивын ахлах мэргэжилтэн

114

261815

urtnasan@supremecourt.mn

9

С.Өлзийбаяр

Хэвлэлийн төлөөлөгч

414

261947

ulziibayar@supremecourt.mn

10

С.Мөнхжаргал

Бичиг хэргийн туслах ажилтан (бичиг хүргэгч)

101

261544

munkhjargals@supremecourt.mn

11

Ц.Билгүүн

Бичиг хэргийн туслах ажилтан (бичиг хүргэгч)

101

261544

bilguunts@supremecourt.mn