Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

A A
  •  Улс төрийн намын тухай хуульд заасан бүртгэлийг хөтлөх талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах;
  • Төрийн бусад байгууллагатай мэдээлэл солилцох, бүртгэл мэдээллийн цахим тогтолцоог хөгжүүлэх, улс төрийн нам болон олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулах;
  • Холбогдох төрийн байгууллага болон улс төрийн нам, албан тушаалтан, гишүүд, дэмжигчид, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлт, гомдлуудыг хүлээн авах, зохих журмын дагуу лавлагаа, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулах;

д/д

Нэр

Албан тушаал

Өрөөний

дугаар

Утасны дугаар

Мэйл хаяг

1

О.Батсүх

Албаны дарга

113

261081

batsukkh@supremecourt.mn

2

Д.Оюунчимэг Бүртгэл хариуцсан референт 113 261081 oyunchimeg@supremecourt.mn

3

Г.Далайцэцэг Бүртгэл хариуцсан ажилтан 113 261081  

4

Б.Намуунтуул Бүртгэл хариуцсан ажилтан 113 261081