Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгч Ц.Цогтын бэлтгэсэн “Иргэн хуулийн дагуу хориглосноос бусад мэдээлэл авах эрхтэй тул “Оюу толгой”-н татварын мэдээллийг өгөх үүрэгтэй гэж үзэв” шүүхийн шийдвэрийн тоймыг сонсоно уу. Тус тойм Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн “Соёмбо” хөтөлбөрөөр олон нийтэд хүрсэн юм.