Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Монголын Либерал нам /МЛН/

Намын нэр

Монголын либерал нам

Регистрийн дугаар

8488983

Бүртгэлийн дугаар

8082001008

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

000250901

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

Э.Оргил

/Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 2022.09.27-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./

Хаяг

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Соёлын коллежын ард талд 3 давхар шар байшин, Улаанбаатар эрдэм оюу дээд сургуулийн дээр байрладаг, 302 тоот

Утас

11-328198

Факс

11-328198

Электрон шуудан

 

Веб сайт

www.liberal.mn

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2014.03.04-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 02 дугаар тогтоолоор “Монголын либерал намын Удирдах зөвлөлийн хурлын 2014.01.18-ны өдрийн тогтоолоор намын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр Б.Амгаланбаатарыг сонгосныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2012.05.22-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 07 дугаар тогтоолоор “МЛН-ын удирдах зөвлөлийн 2009.01.09-ний өдрийн хурлаар Л.Алтанчимэгийг МЛН-ын даргаар томилсон тухай 2009.03.16-ны өдөр 3/97 тоот албан бичгийг ирүүлснийг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн. 

2004.04.05-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор “Монголын Иргэний Ардчилсан Шинэ Либерал намын Их хурал 2004.01.26-ны өдөр хуралдаж, намын нэрийг Монголын Либерал нам болгон мөн намын дүрмийг шинэчлэн боловсруулж баталсныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2000.01.28-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимын хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор “МИАШЛН-ын анхдугаар их хурлын 1999.12.17-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор МИАШЛН-ыг байгуулж, түүний мөрийн хөтөлбөр, дүрмийг батласныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

2000.01.28