Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Эх Орон нам

Намын нэр

Эх-Орон нам

Регистрийн дугаар

8488975

Бүртгэлийн дугаар

8082001007

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

 

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

Б.Эрдэнэбат

/Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 2017.12.04-ний өдрийн 18 дугаар тогтоолоор намын даргаар улсын бүртгэлд бүртгэсэн./

Хаяг

Улаанбаатар-47, Жуковын өргөн чөлөө-7а, Эх орон намын байр

Утас

453178

90150268

Факс

453178

Электрон шуудан

-

Веб сайт

-

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2016.05.16-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 17 дугаар тогтоолоор “Эх Орон намын даргаар Батаагийн Цэрэнбалжир сонгогдсоныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2016.05.06-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 15 дугаар тогтоолоор “Эх орон намын Бага чуулганы 2016 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар намын дүрмийн 2.4.1-ийн “г”, 2.5.1-ийн “г”, 2.6.2 дахь хэсгүүдэд оруулсан өөрчлөлтийг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2005.04.27-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 10 дугаар тогтоолоор “Эх орон намын хоёрдугаар Их чуулганы 2005 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар баталсан тус намын шинэчилсэн дүрмийг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2005.01.20-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 02 дугаар тогтоолоор “Эх орон – Монголын Ардчилсан шинэ социалист нам”-ын нэрийг “Эх орон” нам гэсэн оноосон нэрээр өөрчлөн улсын бүртгэлд бүртгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгож, намын улсын бүртгэлийн дараалал нь Улсын дээд шүүхэд 1998 оны 12 дугаар сарын 22-ний өдөр бүртгэгдсэнээр тооцогдож явахыг дурдсан.

2000.04.18-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн иргэний хэргийн танхимын хуралдааны 06 дугаар тогтоолоор “МАШСНамын нэрийг “Эх орон – Монголын Ардчилсан шинэ социалист нам” буюу “Эх орон – МАШСН” гэсэн оноосон нэрээ өөрчлөн” улсын бүртгэлд бүртгэж, намын улсын бүртгэлийн дараалал нь Улсын дээд шүүхэд 1998 оны 12 дугаар сарын 22-ний өдөр бүртгэгдсэнээр тооцогдож явахыг дурдсан.

2000.02.03-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимын хуралдааны 03 дугаар тогтоолоор “Монголын Ардчилсан шинэ социалист намын дүрмийн 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.4.1.е, 2.5.1.в, 5.2 дугаар зүйлүүдэд орсон өөрчлөлтийг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

1998.12.22-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн иргэний шүүх хуралдааны 05 дугаар тогтоолоор “Монголын Ардчилсан шинэ социалист намыг улсын бүртгэлд бүртгэж, намын хөтөлбөр, дүрмийн дагуу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт улс төрийн үйл ажиллагаа явуулахыг” зөвшөөрсөн.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

1998.12.22