Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам /МУНН/

Намын нэр

Монголын уламжлалын нэгдсэн нам

Регистрийн дугаар

8488959

Бүртгэлийн дугаар

8082001005 

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

-

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

Б.Батболд

/Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 2012.04.06-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн/

Хаяг

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Элчингүүдийн гудамж, "Мика" зочид буудал 3 тоот

Утас

99710095

99191673

99114567

91910970

Факс

11-310133

Электрон шуудан

munn@madicnet.mn

Веб сайт

www.munn.mn

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2005.04.27-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 08 дугаар тогтоолоор “2005.04.29-ний өдрийн Монголын уламжлалын нэгдсэн намын Улс Төрийн Ерөнхий зөвлөлийн 4 дүгээр хурлаар баталсан шинэчлэн найруулсан намын дүрэм, мөрийн хөтөлбөрийг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2005.04.20-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 06 дугаар тогтоолоор “2005.02.18-ны өдрийн Монголын уламжлалын нэгдсэн намын Улс Төрийн Ерөнхий зөвлөлийн ээлжит хуралдаанаар намын дүрмийн 11, 12, 15, 17 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

1994.01.14-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор “1993.12.05-ны өдрийн Монголын уламжлалын нэгдсэн намын Анхдугаар чуулганы 1 дүгээр тогтоолоор Монголын уламжлалын нэгдсэн намыг байгуулсныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

1994.01.14