Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Сайн ардчилсан иргэдийн нэгдсэн нам /САИНН/

Намын нэр

Сайн ардчилсан иргэдийн нэгдсэн нам/САИНН/

Регистрийн дугаар

8489262

Бүртгэлийн дугаар

8082103217

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

000250904

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

Б.Жагар /үүсгэн байгуулагч/

Хаяг

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Хан-Уул цогцолборын 6а байрны 104 тоот /Хан-Уул цогцолбор/

Утас

99191388

76767878

Факс

-

Электрон шуудан

Saikhan­_0224@yahoo.com

Sainnammongolia@gmail.com  

Веб сайт

-

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2023.05.08-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 22 дугаар тогтоолоор “2023.02.18-ны өдрийн Сайн ардчилсан иргэдийн нэгдсэн нам /САИНН/ үүсгэн байгуулах Их хурлын 05 дугаар тогтоолоор тус намыг үүсгэн байгуулсныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн. 

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

2023.05.08