Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Ардчилал шинэчлэлийн нам

Намын нэр

Ардчилал шинэчлэлийн нам        

Регистрийн дугаар

8489246

Бүртгэлийн дугаар

8012103215

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

 

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

Э.Бямбацэрэн /Үүсгэн байгуулагч/

 

Хаяг

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-6, Нью хоризон, 502 тоот

Утас

91118796

99118693

Факс

-

Электрон шуудан

-

Веб сайт

-

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2020.02.21-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 09 дүгээр тогтоолоор “Ардчилал шинэчлэлийн намын гүйцэтгэх зөвлөлийн 2019.12.18-ны өдрийн хурлын тогтоолоор үүсгэн байгуулагдсаныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

2020.02.21