Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

ШИНЭ нам /ШН/

Намын нэр

ШИНЭ нам /ШН/ 

Регистрийн дугаар

8489211

Бүртгэлийн дугаар

8012103213

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

 

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

Ц.Гантулга

/Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 2022.02.09-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./

Хаяг

Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо, Бага тойруу, Могул цамхагийн 16 давхарт 1601 тоот

Утас

77714040, 99172206

Факс

77714040

Электрон шуудан

newparty0606@gmail.com

Веб сайт

www.shinenam.mn

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2024.01.22-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор “Улс төрийн намын тухай (2005 оны) хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4, 6 дугаар зүйлийн 6.1, 6.2, 13 дугаар зүйлийн 13.2.3-т заасныг тус тус баримтлан Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам /ШИНЭН/-ын нэрийг ШИНЭ нам /ШН/ гэж өөрчлөн бүртгэж, намын дүрэмд өөрчлөлт” оруулсан.

2020.01.16-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 04 дүгээр тогтоолоор “2019.12.11-ний өдрийн Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын Төв зөвлөлийн ээлжит 3 дугаар хурлын 23 дугаар тогтоолоор намын дүрэмд нэмсэн өөрчлөлтийг, мөн хаягийн өөрчлөлтийг” тус тус улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2019.09.12-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 18 дугаар тогтоолоор “2019.06.06-ны өдрийн Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намыг үүсгэн байгуулах хурлын 11 дүгээр тогтоолоор нам байгуулагдсанд тооцсоныг”  улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

2019.09.12