Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Монголын Ногоон нам /МНН/

Намын нэр

Монголын ногоон нам

Регистрийн дугаар

8488924

Бүртгэлийн дугаар

8082001003

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

 

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

О.Бум-Ялагч

/Улсын дээд шүүхийн 2012.11.27-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор намын даргыг бүртгэсэн/ 

Хаяг

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 14, Элит оффис 205 тоот

Утас

99114854,

11-318099

Факс

976-11-318099

Электрон шуудан

info@mongoliangreenparty.mn

Веб сайт

www.mongoliangreenparty.mn

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2012.11.27-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн 10 дугаар тогтоолоор “Монголын Ногоон намын дүрмийн өөрчлөлтийг хянаж, улсын бүртгэлд бүртгэж, тус намын 2012.11.03-ны өдрийн ээлжит бус Их хурлаар намын даргаар О.Бум-Ялагч сонгогдсон тул намын бүртгэлд агуулагдаж байгаа намын даргын мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2011.10.14-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 12 дугаар тогтоолоор “Монголын Ногоон намын дүрэмд 2011.08.28-ны өдрийн ээлжит Их хурлаар нэмэлт, өөрчлөлт, өөрчлөн найруулгыг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2008.05.01-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 05 дугаар тогтоолоор “Монголын Ногоон намын 7-р Их хурлын 2008.04.19-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор батлагдсан намын дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2007.12.19-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 08 дугаар тогтоолоор “Монголын Ногоон намын 6 дугаар Их хурлын 2007.11.03-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор батлагдсан тус намын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн 4.5 дахь заалтын “улс төрийн ба” гэснээс бусад” хэсгийг улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2007.05.30-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 03 дугаар тогтоолоор “Монголын Ногоон намын V-р Их хурлын 2007.04.20-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор баталсан тус намын мөрийн хөтөлбөр, шинэчлэн найруулсан намын дүрмийг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

1990.05.26-ны өдрийн БНМАУ-ын Дээд шүүхийн Иргэний хэрэг эрхэлсэн коллегийн хурлын 06 дугаар тогтоолоор Монголын Ногоон намыг улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

1990.05.26