Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Тусгаар тогтнол, эв нэгдлийн нам /ТТЭНН/

Намын нэр

Тусгаар тогтнол, Эв нэгдлийн нам /ТТЭНН/

Регистрийн дугаар

8489124

Бүртгэлийн дугаар

8012103202

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

 

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

Ц.Баянбилэг

/Улсын дээд шүүхийн 2017.04.26-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор намын даргыг бүртгэсэн/

Хаяг

Баянгол дүүрэг, 8-р хороо, Хөгжил хотхон, “Алтан онгоц” ХХК-ийн байр, 305 тоот

Утас

88808574

99628944

Факс

-

Электрон шуудан

TusgaarTENNam@gmail.com

TusgaarTENNam@yahoo.com

Веб сайт

-

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2017.04.26-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн хуралдааны 06 дугаар тогтоолоор “Тусгаар тогтнол, эв нэгдлийн намын дүрмийн 17.4.3, 19.1, 21.5, 24.4.2, 25.2.6 дахь заалтуудыг өөрчилсөн, намын даргаар Ц.Баянбилэг сонгогдсоныг” тус тус улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2016.04.29-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 11 дүгээр тогтоолоор “Тусгаар тогтнол, эв нэгдлийн намын даргаар Гантөмөрийн Уянгыг сонгосныг бүртгэж, намын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2015.05.29-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 07 дугаар тогтоолоор “2015.04.18-ны өдрийн Тусгаар тогтнол, эв нэгдлийн намын Их хурлын 002 дугаар шийдвэрийн 7 дахь заалтаар тус намыг үүсгэн байгуулсныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

2015.05.29