Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

ХҮН нам /ХҮН/

Намын нэр

ХҮН нам /ХҮН/

Регистрийн дугаар

8489100

Бүртгэлийн дугаар

8082001019

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

 

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

Т.Доржханд

/Улсын дээд шүүхийн 2021.02.26-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор намын даргаар улсын бүртгэлд бүртгэсэн./

Хаяг

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Бага тойруу – 24, 106 тоот

Утас

77000414

80105000

Факс

-

Электрон шуудан

-

Веб сайт

-

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2022.06.15-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 21 дүгээр тогтоолоор намын дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт, мөрийн хөтөлбөрийн шинэчилсэн найруулга, дүрмийн өөрчлөлтөөр намын оноосон нэрийг “ХҮН нам” гэж өөрчилсөн өөрчлөлтийг тус тус улсын бүртгэлийн мэдээлэлд бүртгэж, намын мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийн хүрээнд гэрчилгээг дахин олгосон.

2018.05.14-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн 13 дугаар тогтоолоор “Хөдөлмөрийн Үндэсний намын 2018 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн намын ээлжит бус Их хурлаар баталсан намын шинэчилсэн дүрмийгулсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2017.06.07-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 07 дугаар тогтоолоор намын даргаар Б.Найдалааг сонгогдсоныг улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2015.10.30-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 13 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан намын мөрийн хөтөлбөр болон дүрмийг улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2015.05.29-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 08 дугаар тогтоолоор намын даргаар С.Боргил сонгогдсон болохыг улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2014.05.14-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 03 дугаар тогтоолоор намын товчилсон нэрийг /ХҮН/ гэж өөрчилж, намын даргаар С.Зоригтбаатар сонгогдсон болохыг улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2011.12.05-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 14 дүгээр тогтоолоор “2011 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн ХөҮН-ын ээлжит бус их хурлаар ХөҮН-ын дүрмийг баталсныг үндэслэн Хөдөлмөрийн Үндэсний Намыг /ХөҮН/ улсын бүртгэлд бүртгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгосон.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

2011.12.05