Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Хамуг Монголын Хөдөлмөрийн нам /ХМХН/

Намын нэр

Хамуг монголын хөдөлмөрийн нам /ХМХН/

Регистрийн дугаар

8489092

Бүртгэлийн дугаар

8082001018

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

 

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

Ц.Шинэбаяр

/Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 2016.04.04-ний өдрийн 08 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./

Хаяг

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө, “Монгол хэвлэл” ХХК-ийн байранд

Утас

50010303

99101948

Факс

-

Электрон шуудан

-

Веб сайт

www.hamugmongol.mn

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2012.05.22-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 06 дугаар тогтоолоор “ХМХН-ын Хоёрдугаар бага хурлын 2012.05.01-ний өдрийн 07 дугаар тогтоолоор дүрмийн өөрчлөлтийг хэлэлцэн баталсныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2011.10.21-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 13 дугаар тогтоолоор “ХМХН-ын Анхдугаар Их Хурлын 2011.09.23-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор Хамуг Монголын Хөдөлмөрийн намыг байгуулсныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

2011.10.21