Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Хөгжлийн хөтөлбөр нам

Намын нэр

Хөгжлийн хөтөлбөр нам

Регистрийн дугаар

8489068

Бүртгэлийн дугаар

8082001015

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

 


Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

О.Заяа

/Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 2016.02.15-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор намын даргаар улсын бүртгэлд бүртгэсэн./

Хаяг

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо, Цагдаагийн гудамж, Алтаншагай ХХК-ийн байр, 301-304 тоот

Утас

99114116

350858

Факс

350858

Электрон шуудан

-

Веб сайт

-

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2016.02.15-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 04 дүгээр тогтоолоор “Хөгжлийн хөтөлбөр намын дүрмийн 10.1. д, 10.1. е, 12.3, 12.4, 12.5, 13.3 дахь заалтуудыг өөрчлөн найруулсан өөрчлөлт, намын даргаар О.Заяа сонгогдсон, намын бага хурлын болон хяналтын хорооны гишүүдийг шинээр сонгосон, намын бэлгэ тэмдгийг өөрчлөгдсөнийг” тус тус улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2007.10.30-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн иргэний хэргийн танхимын 05 дугаар тогтоолоор “Үүсгэн байгуулагчдын хурлын 2007.10.28-ны өдрийн №2 шийдвэрээр намын дүрэм баталсныг үндэслэн Хөгжлийн хөтөлбөр намыг” улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгосон.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

2007.10.30