Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Иргэний хөдөлгөөний нам /ИХН/

Намын нэр

Иргэний хөдөлгөөний нам

Регистрийн дугаар

8489041

Бүртгэлийн дугаар

8082001014

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

 

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

Ө.Баяраа

/Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 2023.11.20-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн./

Хаяг

Баянзүрх дүүрэг, 3 дугаар хороо, 12 дугаар хороолол, Токиогийн гудамж 24Б байр, үйлчилгээний хэсгийн 3 тоот

 

Утас

88013889

89935577

Факс

11-327899

Электрон шуудан

-

Веб сайт

-

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2023.11.20-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 40 дүгээр тогтоолоор “Иргэний хөдөлгөөний намын даргаар Ө.Баяраа сонгогдсон болохыг, мөн тус намын хаяг, утасны дугаарын мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлт”-ийг тус тус бүртгэсэн.

2012.05.04-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 05 дугаар тогтоолоор “2012.04.01-ний өдрийн Иргэний хөдөлгөөний намын бага чуулганы 05 дугаар тогтоолоор дүрэмдээ өөрчлөлт оруулсан, 06 дугаар тогтоолоор Иргэний хөдөлгөөний намын даргаар Баатаржавын Батсайхан сонгогдсоныг” тус тус улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2007.10.17-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн 04 дүгээр тогтоолоор “2007.10.04-ний өдрийн Иргэний хөдөлгөөний намын үүсгэн байгуулах хурлын 02 дугаартогтоолоор Иргэний хөдөлгөөний намын дүрэм, мөрийн хөтөлбөрийг баталсныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

2007.10.17