Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч нам

Намын нэр

Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч нам

Регистрийн дугаар

8489033

Бүртгэлийн дугаар

8082001013

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

-

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

Ш.Төмөрсүх

/Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 2024.04.25-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./

Хаяг

Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 10 дугаар хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө 5 дугаар хороо, “Их харанга” төвийн 18-1

Утас

70112256

99113439

Факс

-

Электрон шуудан

mn_tumur@yahoo.com

Веб сайт

-

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2024.04.25-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 13 дугаар тогтоолоор 1.”Улс төрийн намын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.6-д заасныг баримтлан Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч намын даргаар Ш.Төмөрсүхийг”, 2.Улс төрийн намын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, 17 дугаар зүйлийн 17.2.1-д заасныг тус тус үндэслэн Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч намын ээлжит 6 дугаар Их хурлын 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 01 шийдвэрээр батлагдсан намын дүрмийн өөрчлөлтийг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2007.02.09-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор “2006.10.09-ний өдрийн Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч намын Анхдугаар Их хурлын 06 дугаар тогтоолоор Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч намын дүрмийг баталж, 12 дугаар тогтоолоор Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч намыг байгуулсныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

2007.02.09