Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Монгол үндэсний ардчилсан нам /МҮАН/

Намын нэр

Монгол үндэсний ардчилсан нам /МҮАН/

Регистрийн дугаар

8489025

Бүртгэлийн дугаар

8082001012

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

 

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

Б.Цогтгэрэл

/Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 2017.10.30-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн./

Хаяг

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 6 дугаар хороо, Сүхбаатарын гудамж, 14 дүгээр байрны 11 дүгээр давхар

Утас

77008787

77108988

Факс

77-108787

Электрон шуудан

mndp2006.mn@gmail.com

Веб сайт

http://muan.mn/

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2011.10.07-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 10 дугаар тогтоолоор “2011.09.14-ний өдрийн Үндэсний шинэ намын 3 дугаар Их хурлын 08 дугаар тогтоолоор намын дүрмийн 7, 8, 9, 11, 12 дахь заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулсныг болон 12 дугаар тогтоолоор намын Үндэсний шинэ нам гэх нэрийг Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам болгон өөрчилснийг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2006.06.12-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 04 дүгээр тогтоолоор “2006.05.19-ний өдөр Үндэсний Шинэ нам үүсгэн байгуулах анхдугаар Их хурлаа хийж, 06 дугаар тогтоолоор намын дүрмээ баталсныг” улсын бүртгэлд бүртгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгосон.

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

2006.06.12