Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Монголын Социал Демократ Нам

Намын нэр

Монголын социал демократ нам

Регистрийн дугаар

8489009

Бүртгэлийн дугаар

8082001010

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

 

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

А.Ганбаатар /үүсгэн байгуулагч/

 

Хаяг

Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, Сөүлийн гудамж, 45 дугаар байр 2 тоот

Утас

99114273

91177272

Факс

11-323828

Электрон шуудан

secretariat@msdp.mn

Веб сайт

-

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2008.05.01-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 04 дүгээр тогтоолоор “2008.03.31-ний өдрийн Монголын социал демократ намын Анхдугаар Их хурлын 6 дугаар тогтоолоор батлагдсан намын дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт”-ийг улсын бүртгэлд бүртгэсэн.

2005.01.20-ны өдрийнУлсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор “2004.12.19-ний өдрийн Монголын социал демократ намын Зохион байгуулалтын их хурлын 01 дүгээр тогтоолоор мөрийн хөтөлбөр, намын дүрэм баталсан”-ыг улсын бүртгэлд бүртгэсэн.  

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

2005.01.20