Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Монгол Улсын дээд шүүх Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн “Эрх зүйн хөтөч” нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилладаг.

Нийт шүүгчийн II чуулганаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн асуудлын талаар сурвалжилсан  тус нэвтрүүлгийн 2023 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн дугаарыг хүлээн авч үзнэ үү.