Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017-2021 ОНД ОНЦГОЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ


Шүүхийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгын хүрээнд Улсын дээд шүүхийн Тамгын газраас холбогдох судалгаа, мэдээллийг цахим хуудсандаа тогтмол нээлттэй байршуулж байна.

Та улсын хэмжээнд 2017-2021 онд онцгой ажиллагааны журмаар хянан шийдвэрлэсэн хэргийн тоймтой дараах баримтаас танилцана уу: /media/files/20236/0_1690264778.pdf