Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгч Г.Банзрагч  “Монголын шүүгчдийн холбоо”-оос бэлтгэдэг “Ярьж буй хууль” нэвтрүүлэгт оролцлоо. Тус нэвтрүүлгийн 2022 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрийн дугаарт шүүгч Г.Банзрагч “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч иргэний эрх” сэдвийн хүрээнд ярилцлага өгснийг хүргэж байна.