Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню


Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаанаар Ш.Батхүү, Ч.Ганзориг, Б.Мөнхжаргал, Г.Амарбат, Г.Алтан, Э.Сүрэн нарт холбогдох хэргийг хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч нарын өмгөөлөгчид, шүүгдэгч Ш.Батхүү, Э.Сүрэн, Ч.Ганзориг, тэдний өмгөөлөгчдийн гаргасан гомдол болон прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн 2023 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр хянан хэлэлцлээ.