Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Монгол Улсын дээд шүүх МҮОНТ-ийн "Эрх зүйн хөтөч" нэвтрүүлэгтэй хамтран шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэсэн хэрэгт үндэслэн иргэдийн эрх зүйн боловсролд хэрэгтэй зохиомжийг олон нийтэд хүргэдэг билээ. Тус нэвтрүүлгийн 2023 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн дугаарын "Монгол Улсын нэрийн өмнөөс" буланд орсон “Зээлийн гэрээний үүрэг-хамтран зээлдэгч” сэдвээр бэлдсэн зохиомжийг үзнэ үү.