Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улсын дээд шүүхээс эрхлэн гаргаж ирсэн “Монголын төр эрх зүй” сэтгүүл 2021 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн 36 дугаар захирамжаар сэтгүүлийн зөвлөл, эрхлэн гаргах журам шинэчлэгдэн батлагдаж улмаар Улсын дээд шүүхийн дэргэдэх Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгээс эрхлэн гаргах болсон.

Тус сэтгүүлийн шинэ дугааруудыг Улсын дээд шүүхийн албан ёсны цахим хуудсанд иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгын хүрээнд цахимаар тогтмол байршуулах боллоо.


Монголын төр, эрх зүй сэтгүүлийн 102 дахь дугаарыг дараах холбоосонд хандаж уншина уу:

files/20233/0_1682406785.pdf