Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгч Б.Батцэрэн “Монголын шүүгчдийн холбоо”-оос бэлтгэдэг “Ярьж буй хууль” нэвтрүүлэгт оролцлоо. Тус нэвтрүүлгийн 2023 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн дугаарт шүүгч Б.Батцэрэн “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа" сэдвийн хүрээнд ярилцлага өгсөн байна. Тэрбээр шүүх ердийн болон хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа болон бусад асуудлын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлалаа.