Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Монгол Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч Д.Ганзоригийн Шүүх эрх мэдэл, хууль сахиулах алба хаагчдын Үндэсний чуулганд тавьсан “ШҮҮХИЙН ШИНЭЧЛЭЛ: БИЕ ДААСАН БАЙДАЛ, ЧИГ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА” илтгэлийг хүргэж байна. Ерөнхий шүүгч Үндэсний чуулганд бэлдсэн илтгэлээ хураангуйлан танилцуулсан бөгөөд илтгэлийг бүрэн эхээр нь бичмэл хэлбэрээр сайтдаа мөн оруулах болно.