Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага (ОУЭЗХБ)-ийн “Монгол Улсад жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх” (2019-2023) төслийн хүрээнд хамтран 2023 оны 1 дүгээр сарын 30,31-ний өдрүүдэд “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд хохирогч төвтэй хандлагыг хэрэгжүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулна.


Сургалтад нийслэлийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчид хамрагдана

МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ