Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

A A

Шүүхийн нэр

Байрших газрын нэр

Нутаг дэвсгэрийн харьяалал

Холбоо барих

 

1.Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

 

1

Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Архангай аймаг

Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Архангай  аймаг Эрдэнэбулган сум
Утас:70332867
Факс: 70332867
Зип код:65011
Вэб сайт: http://www.arcourt.mn
E-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn  

2

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум
Утас:70427772
Факс:70422416
Зип код:83129
Веб сайт: www.courtbu.mn
Е-майл: bayan-ulgii_tg@shuukh.mn

3

Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум
Утас:70440523
Факс:70442186
Зип код:
Веб сайт: www.bayankhongor.court.gov.mn
Е-майл: bayankhongor_tg@shuukh.mn

4

Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Булган аймаг

Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Булган аймаг, Булган сум
Утас:70342950
Факс:70342940
Зип код:
Веб сайт: www.court.bu.gov.mn
Е-майл: bulgan_tg@shuukh.mn

5

Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Говь-Алтай аймаг

Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Говь-Алтай  аймаг, Есөнбулаг сум
Утас: 70484475
Факс:70483775
Зип код:82130
Веб сайт:http://www.court.go.gov.mn/
Е-майл: govi-altai_tg@shuukh.mn

6

Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Говьсүмбэр  аймаг, Сүмбэр сум
Утас: 70543157
Факс:70543157
Зип код:
Веб сайт:http://www.court.gs.gov.mn/
Е-майл: govisumber_tg@shuukh.mn

7

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 5 дугаар баг, Давж заалдах шатны шүүхийн байр
Утас: 70375082
Факс: 70375082
Зип код: 45040
Веб сайт:http://courtda.mn
Е-майл: darkhan_davakh_tg@shuukh.mn

8

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 5 дугаар баг, Давж заалдах шатны шүүхийн байр
Утас: 70375797
Факс: 70375797
Зип код: 45040
Веб сайт:http://courtda.mn
Е-майл: darkhan_davakh_tg@shuukh.mn

9

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Дорноговь аймаг

Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дорноговь аймаг, Сайншанд сум
Утас:70522602
Факс:70522602
Зип код:
Веб сайт: www.court.do.gov.mn
Е-майл: dornogovi_tg@shuukh.mn

10

Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Дорнод аймаг

Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70584840
Факс:70584840
Зип код:21075
Веб сайт:http://courtdornod.mn
Е-майл: dornod_tg@shuukh.mn

11

Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Дундговь аймаг

Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дундговь  аймаг, Сайнцагаан сум
Утас: 70593649
Факс:70593692
Зип код:
Веб сайт:http://dundgovi-court.mn
Е-майл: dundgovi_tg@shuukh.mn

12

Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Завхан аймаг

Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Завхан аймаг, Улиастай сум
Утас:70463069, 70463043
Факс:70463969
Зип код:
Веб сайт: www.court.za.gov.mn
Е-майл: zavkhan_tg@shuukh.mn

13

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Орхон аймаг

Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Орхон  аймаг, Баян-Өндөр сум
Утас:70352614
Факс:70352614
Зип код:
Веб сайт:http://court.or.gov.mn
Е-майл: orkhon_tg@shuukh.mn

14

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Орхон аймаг

Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Орхон  аймаг, Баян-Өндөр сум
Утас:70352614
Факс:70352614
Зип код:
Веб сайт:http://court.or.gov.mn
Е-майл: orkhon_tg@shuukh.mn

15

Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум
Утас:70533331
Факс:70533331
Зип код:
Веб сайт: www.umnugovicourt.mn
Е-майл: umnugovi_tg@shuukh.mn

16

Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Өвөрхангай  аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322707
Факс:70322707
Зип код:
Веб сайт: http://uba-eruu.court.gov.mn
Е-майл: uvurkhangai_tg@shuukh.mn

17

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Сүхбаатар аймаг

Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум
Утас: 70510510
Факс: 70510510
Зип код: 21075
Веб сайт: http://www.sukhbaatarcourt.mn/
Е-майл: sukhbaatar_tg@shuukh.mn

18

Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум
Утас:70362294
Факс:70362294
Зип код:43081
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn/
Е-майл: selenge_tg@shuukh.mn

19

Төв аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Төв аймаг

Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Төв аймаг, Зуунмод сум
Утас:
Факс:
Зип код:
Веб сайт: www.court.tuv.mn
Е-майл: tuv_tg@shuukh.mn

20

Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Увс аймаг

Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452063
Факс:70452202
Зип код:85165
Веб сайт:http://www.court.uv.gov.mn/
Е-майл: uvs_tg@shuukh.mn

21

Ховд аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Ховд аймаг

Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433843
Факс:70433843
Зип код:
Веб сайт: www.court.kho.gov.mn
Е-майл: khovd_davakh_tg@shuukh.mn

22

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн Сум
Утас: 70383257,70384652
Факс:70384652
Зип код:
Веб сайт: http://court.khs.gov.mn
Е-майл: khuvsgul_tg@shuukh.mn

23

Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Хэнтий аймаг

Хэнтий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70562391
Факс: 70562391
Зип код:
Вэб сайт: www.courtkhe.mn
E-майл: khentii_tg@shuukh.mn

24

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж Нийслэлийн шүүхийн байр
Мэдээлэл лавлагаа: 7000 7277
Бичиг хэрэг: 11-320747
Ерөнхий шүүгч: 11-315305
Веб сайт: www.citycourtofcriminalappeals.mn
И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn

25

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж  Нийслэлийн  шүүхийн байр
Мэдээлэл лавлагаа: 7000 8288
Бичиг хэрэг: 11-320747
Ерөнхий шүүгч: 7011 1662
Веб сайт www.citycourtofcivilappeals.mn
И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn

 

2.Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх

 

1

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж
Утас:7013-0104
Факс:7013-0104
Зип код:
Веб сайт: www.admincourt2.gov.mn
Е-майл: contact@admincourt2.gov.mn, zakhirgaa_davakh@shuukh.mn