Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

ШИНЭ намаас Улсын дээд шүүхэд 2024 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр өргөдөл ирүүллээ.

Уг өргөдөл нь “дүрмийн өөрчлөлт болон намын хаяг, харилцах данс, утасны дугаар, факс, цахим шуудангийн хаягийн мэдээлэл өөрчлөгдсөнийг тус тус бүртгүүлэх” агуулгатай байна