Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

 

Улсын дээд шүүхэд иргэн Д.Амартүвшингээс 2024 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр өргөдөл ирүүллээ.

Уг өргөдөл нь “Либертари нам үүсгэн байгуулсныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх” агуулгатай байна.