Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Зон олны нам (ЗОН)-ын дарга Б.Цацралаас Улсын дээд шүүхэд 2024 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр өргөдөл ирүүлэв.

Уг өргөдөл нь “... намын оноосон нэрийг Эрх Чөлөөний Эвсэл нам (ЭЧЭН) болгож,  дүрмийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх” агуулгатай байна.