Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгч Х.Батсүрэнгийн бэлтгэсэн “Захиргааны байгууллагаас гаргасан улс төрийн шийдвэрийг шүүх хянахгүй” шүүхийн шийдвэрийн тоймыг сонсоно уу. Тус тойм Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн “Соёмбо” хөтөлбөрөөр олон нийтэд хүрсэн юм.