Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгч Х.Батсүрэнгийн бэлтгэсэн “Хамгийн өндөр оноо авсан этгээд тухайн албан тушаалд томилогдохоос татгалзсан бол дараагийн нэр дэвшигчийг дэвшүүлэх нь зөв гэж үзэв” шүүхийн шийдвэрийн тоймыг сонсоно уу. Тус тойм Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн “Соёмбо” хөтөлбөрөөр олон нийтэд хүрсэн юм.