Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгч П.Золзаяагийн бэлтгэсэн “Гэм буруутай этгээд бусдад учруулсан сэтгэл санааны хохирлыг төлөх үүрэгтэй” шүүхийн шийдвэрийн тоймыг сонсоно уу. Тус тойм Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн “Соёмбо” хөтөлбөрөөр олон нийтэд хүрсэн юм.