Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

- Иргэн та Эрүү, Иргэн, Захиргааны хэрэг маргаантай холбоотой буюу давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг эс зөвшөөрч хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргаж байгаа бол гомдлоо тухайн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн анхан шатны шүүхээр дамжуулан гаргана.