Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Иргэн та Монгол Улсын дээд шүүхэд өргөдөл, гомдол гаргахдаа амаар, бичгээр болон цахим хэлбэрээр гаргана. Цахимаар өргөдөл, гомдол гаргаж байгаа тохиолдолд та info@supremecourt.mn хаягаар илгээх боломжтой.