Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

-         Хяналтын журмаар гаргасан гомдлыг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж шийдвэрлэсэн,

-         Гомдол гаргагч хяналтын журмаар гаргасан гомдлоосоо татгалзсан,

-       Зохигч эвлэрсэн, нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан, хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн бол анхан шатны шүүхийн шийдвэр, давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн тохиолдлуудад улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан олгохгүй.