Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Шүүгдэгч О.Б нь хохирогч Т.Т-н DAX нэртэй криптовалютын биржид бүртгэлтэй хэтэвчинд байсан 2.383.710 ширхэг IHC койныг авах зорилгоор 2021 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 30-ны өдрийн хооронд хохирогчийн и-мэйл хаягаар дамжин нэвтрэх оролдлого хийж, DAX нэртэй криптовалютын биржид бүртгэлтэй хэтэвчинд нэвтрэх буюу цахим мэдээллийн сүлжээнд тусгай программ ашиглан хууль бусаар халдаж нэвтрэн, улмаар тус бирж дээр гүйлгээ хийхэд шаардагдах нэг удаагийн нэвтрэх нэр, нууц үгийг хохирогч Т.Т-н гар утсанд суулгасан Ard аппликейшнд ирсэнийг мөн хууль бусаар олж авч, мэдээллийг өөрчилсөн, мэдээлэл нэмж оруулсны улмаас хохирогчид 2.383.710 ширхэг IHC койн буюу 10.478.147 төгрөгийн хохирол учруулсан.       


Хураангуйг энд дарж уншина уу.