Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

A A

Хорооны дарга:

                           Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ 

                                 Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн захирал, доктор, дэд профессор  

Хорооны гишүүд:

                           Ч.ХОСБАЯР

                                Улсын дээд шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүн

                           Г.АЛТАНЧИМЭГ

                                Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимын тэргүүн

                           Д.МӨНХТУЯА 

                                Улсын дээд шүүхийн Захиргааны  хэргийн танхимын тэргүүн

                           С.ӨМИРБЕК

                                Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

                          Ш.ОЮУНХАНД

                                Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

                          С.МӨНХЖАРГАЛ

                                Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

                          Н.ОЮУНТУЯА

                               Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

                          Б.БАТАА

                               Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч    

                          Т.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

                               Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

                          Н.МӨНГӨНЦЭЦЭГ

                               Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн

                          Д.ЦОЛМОН

                               Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хууль зүйн бодлогын газрын дарга

                          О.МӨНХСАЙХАН

                              МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн доктор, профессор

                          С.БОЛОРМАА

                              МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш, доктор, дэд профессор

                          Б.БААСАНДОРЖ

                              МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш  

                                                                                   --- оОо ---