Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйл, “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.4, 7.1-т заасныг тус тус үндэслэн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна


/энд дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу/

/энд дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу/

/энд дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу/