Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлөөс Монгол Улсын дээд шүүхийн төрийн захиргааны гүйцэтгэх 19 албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулна.

Сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг ЭНД ДАРЖ  үзнэ үү.


Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөл